Wacław Jagielski

artysta malarz

Artysta malarz, Konserwator Dzieł Sztuki. Członek założyciel Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych (między inn.:BWA Nowy Sącz, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Państwowa Opera Bałtycka, Państwowa Galeria Sztuki - Sopot, Galeria ZPAP „Pryzmat” w Krakowie) i zbiorowych w kraju i za granicą. Między inn.: Triennale Małych Form Malarskich – Toruń; Targi Sztuki Współczesnej – Paryż; Wiedeń, Wilno, Bardejów, Lyon, Ateny, Innsbruck, Hollabrunn, Kiskunkalas na Węgrzech, szereg wystaw w Niemczech. Uczestnik Ogólnopolskich i Międzynarodowych  Biennale Pasteli (1998  wyr., 2002 - III nagroda oraz nagroda Marszałka Małopolskiego); wystaw Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Ogólnopolskich Salonów Świętokrzyskich (wyr. 2002); Salonów  nowosądeckiego oddziału ZPAP : (2004 – nagroda ZPAP „Złota rama”, 2008, 2013 – nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza, 2016 – nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza), 2015 – wyróżnienie na 79 Exhibition of Painting and Sculpture w Chicago, Sieradzkich Triennale Martwej Natury; krajowych i zagranicznych plenerów. W 2018 roku otrzymał wyróżnienie Rady Miasta Nowego Sącza – „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”. Uhonorowany również odznaczeniem „Gloria Artist” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor kilku albumów – tomów wierszy, felietonów i książki „Nowy Sącz – miasto które pokochałem”.  Przez 25 lat prowadził swą Pracownię konserwacji Dzieł Sztuki. 

Pochodzę z Dolnego Śląska, gdzie góry nigdy nie przestawały tworzyć swej tajemniczej, przesączonej żywicą melodii lasów, a w szczelinach skalnych mieszkały ptaki i świszczący wiatr. Od 1979 roku żyję i tworzę w Nowym Sączu. Tu miałem wernisaż pierwszej w swoim życiu wystawy, jeszcze w maturalnej klasie i tu pracowałem jako nauczyciel plastyki. Wcześniej jednak stałem się dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki i tym samym spełniłem jedno z największych jak na ten czas życiowych pragnień. Przez dwadzieścia lat prowadziłem własną Pracownię Konserwacji Zabytków. Obecnie jednak całkowicie oddałem się twórczości – malarstwu. W nim to szczególnie ukochałem kolor i światło, które są największymi nośnikami mojej filozofii. Najbardziej uszczęśliwia mnie jednak moja cudowna rodzina, dzięki której dobry Bóg ma ze mną zdecydowanie mniej kłopotów. Należę do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Do chwili obecnej zorganizowałem już kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brałem udział w zbiorowych w Polsce i za granicą. Mam tę niemałą satysfakcję, że moje obrazy można spotkać w najdalszych zakątkach świata w muzeach i zbiorach prywatnych.

Nagrody i wyróżnienia

pokaż ↓

Wystawy

pokaż ↓