"Nasłuchiwanie" 16 cm x 22,5 cm olej 2024

"Nasłuchiwanie" 16 cm x 22,5 cm olej 2024

Zapytaj o obraz